Categorieën
Recensie

Recensie in Tijdschrift voor Logopedie

En weer een mooie recensie binnen! In het Tijdschrift voor logopedie wordt Speel, leer en communiceer deze maand uitgebreid besproken. Interessant hoe de recensent een link legt tussen logopedie en de aanpak uit het boek: “Vanuit logopedisch oogpunt zijn de beschreven speltechnieken deels overeenkomstig aan de logopedische  VAT­principes (volgen, aanpassen en toevoegen).”

“Onze praktijk is erg enthousiast over het boek, wij zetten het voornamelijk in als naslagwerk en aanvulling op reeds bestaande programma’s zoals Hanen, Floorplay en Beginnende Communicatie!”

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE Jaargang 91  |  # 3  |  juni 2019